Fastighetstjänster

Tjänster i Kalmar län

Alems VVS & Fastighetstjänst är din personliga entreprenör inom VVS-installationer och fastighetsskötsel. Allt inom VVS-installation. Jourverksamhet.

Vi är experter på att tillhandahålla följande tjänster till bostads-, kommersiella, industriella och kommunala kunder.

 

Partnersamarbeten i Stockholms län

Via samarbetspartnern Franska Bukten tillhandahåller vi ventilations- och fastighetstjänster i Stockholm.

OVK-besiktning i Stockholm

Franska Bukten är det företag i Stockholm som utför flest OVK-besiktningar i Stockholmsregionen. De flesta uppdragen riktar sig mot bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag.

Avlopp och avloppsrening
Noggrann rengöring av alla storlekar av avlopps- och avloppsledningar.

Högtrycksspolning
Högtrycksspolning och rengöring av alla storlekar avlopp.

Oljeavskiljare
Rengöring av avrinningsområden, oljeavskiljare och industriell avfallshantering som inkluderar och bortforsling.

Radio Detektion
Snabb lokalisering av avlopp, avlopp, septiktankar och dolda tankar. Fastställande av defekter i alla storlekar av tunnlar.

Scanning
Skanning av avlopps- och avloppsledningar för att utvärdera rörets integritet.

Rörsprängning med rörgenius
Hydraulisk byte av defekta avlopps- och avloppsledningar med minimal utgrävning.

Defekta avloppsledningar
Rehabilitering av defekta avlopps- och avloppsledningar med liten eller ingen utgrävning.

Hämta grovsopor och byggsäckar 
Bortforsling av byggsäckar och grovsopor vid renoveringsarbete i Stockholms innerstad.

Läckagedetektion
Detektering av avloppsgasläckor.

Orosfri underhållstjänst
Löpande underhåll för att undvika obehagliga och kostsamma stopp och olyckor.