Företagsmäklare berättar – preparera affärslokal vid överlåtelse

Företagsmäklare berättar  – preparera affärslokal vid överlåtelse

Pandemin har gjort att många företag har behövt slå igen vilket har orsakat att det nu finns många lediga affärslokaler. Företagsmäklare i Stockholm och i flera andra städer vittnar om att det finns en hel del restaurang-, kafé- och butikslokaler som nu är lediga. Det skapar stora möjligheter för dig som vill starta en ny … Read more